Κεραμικά Σκίαστρα (Κλωστρά) FERRES Ισπανίας 
Αποτέλεσμα εικόνας για ferres ceramica logo     Τιμοκατάλογος Κεραμικών Σκιάστρων FERRES 

 

1. Banyoles

 

2. Cuadrada

    

3. Curva

    

4. Empordà

  

5. Estartit

     

6. Olimpia

     77

7. Palamós

      

8. Rectangular

      
 

9. Rosas

     

10. Tamariu

     

11. Trencadís

    

12. Verso

        

Tipos de Acabado